Ekonomiczny kalendarz

Najczęściej brokerzy wymuszone kupować ekonomiczny kalendarz jak dodatkową usługę albo składać jego kosztem własnych zasobów. To stwarza dodatkowe tymczasowe i inansowe koszty kompanii.

Przy podłaczaniu serwu Claws&Horns otrzymujecie cały pakiet usług, włączający kalendarz makroekonomicznych wydarzeń i statystyki, który pozwoli handlowcą śledzić według najważniejszych wskaźników światowej gospodarki, a także budować swoją handlową strategię odpowiednio do fundamentalnych tendencji. Również obecność ekonomicznego kalendarza pozwoli istotnie skrócić koszty nie na szkodę jakości obsługi klientów.

Wybór daty - wybór daty dla przeglądu relewantnych temu dniowi aktualności

Kraj - ugrupowanie aktualności po konkretnych krajach

Priorytet oznacza doniosłość nowiny i siłę jej wpływu na walutę

Wydarzenie - tytuł nowiny

Okres - pokazuje okres czasu relewantny dla nowiny.

Poprzedni - poprzednie znaczenie tego czy innego sprawozdania.

Prognoza - prognozowane znaczenie tego czy innego sprawozdania

Aktualny - realne znaczenie wsprawozdaniu na moment wyjścia nowiny.

Daty - data wyjścia nowiny

Handlowe narzędzia - to rynkowe aktywa,na przemianę ceny których zawierają się ugody. W Claws&Horns analizujemy następne aktywa: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD, NZD/USD, Złoto, Srebro, BRENT, EUR/GBP, EUR/JPY, GBP/JPY, AUD/JPY.

Spis wydarzeń - historyczne dane owyjściach nowiny pod postacią dat.

Grafik wydarzeń - historyczne dane o przemianach centralnych znaczeń nowiny pod postacią grafików.

Kalendarz świąt - pokazuje w których krajach w których dniach obchodzi się narodowe czy międzynarodowe święta.

Stopy oprocentowania - pokazuje stopy oprocentowania banków centralnych w różnych krajach.

Kraj - miano kraju

Bank centralny - nazwa banku centralnego

Rates - liczebne znaczenie stawki kredytowania

Ostatnia przemiana - data ostatnich przemian stopy oprocentowania

Spis wydarzeń - historyczne dane o przemianach stopy oprocentowania pod postacią dat

Grafik wydarzeń - historyczne dane o przemianach stopy oprocentowania pod postacią grafików

Drugie serwy Claws & Horns

Dokładna analiza sygnałów z dziesięciu najpopularniejszych technicznych wskaźników na wybór waszych klientów.
Eksperci kompanii Claws & Horns formują handlowe sygnały, które pomogą klientom brokera znaleźć potwierdzenie swoim handlowym decyzjom
Dokładna analiza ekonomicznych wskaźników i statystycznych danych, a także ich możliwy wpływ na kursy walut.
Kompleksowe podejście z zastosowaniem najpopularniejszych wskaźników pozwala czynić szybkie i dokładne prognozy.
Dokładna analiza możliwych scenariuszy zachowania walutowego rynku od ekspertów Claws&Horns w formacie cotygodniowych wideo przeglądów.
Kalendarz makroekonomicznych wydarzeń i statystyki, który pozwoli waszym klientom budować swoją handlową strategię odpowiednio do najważniejszych wskaźników światowej gospodarki.
Będąc zintegrowanym do MT4/5, serw kompanii Claws&Horns pozwoli waszym klientom przeglądać analityczne przeglądy, nie odchodząc od handlowego terminalu
Wasi klienci otrzymają możliwość zadać pytanie po sytuacji na rynku ekspertom kompanii Claws&Horns i otrzymać wyczerpującą odpowiedź w krótki czas.
Claws&Horns nadaje możliwość wykorzystać wasze korporacyjne kolory i logotyp kompanii dla załatwienia osobistego gabinetu analityki.
×

Otrzymać dostęp do MetaTrader feeder

Claws & Horns Demo