Handlowe sygnały Claws & Horns

Dość często handlowiec, bez względu na jego doświadczenie i wiedze, potrzebuje podtwierdzające sygnały dla dokonania udanych handlowych operacji. On wypróbowuje wątpliwości w wyznaczeniu udanych punktów wejścia do rynku, a także we właściwym czasie wyjścia z jego. W większości wypadków to doprowadza do obniżenia handlowej aktywności i uronionej korzyści.

Ten serw nadaje analizę sygnałów dziesięciu najpewniejszych technicznych wskaźników, wśród których klient może wybrać najbardziej odpowiedni dla jego handlowej strategii. Pożytecznym dopełnieniem do świadczeń technicznych wskaźników jest wskaźnik "humoru rynku", który pozwala wyznaczyć które pozycje przeważają na rynku, - na kupno czy na sprzedaż.

Scenariusz – ten opis działań, które może zrobić handlowpec przy określonym rozwoju wydarzeń na rynku

Alternatywny scenariusz - ten opis działań, które może zrobić handlowce przy rozwoju wydarzeń na rynku,odmiennych od opisanych w "Scenariuszu".

Rekomendacje - werdykt o wejściu dodługiej czy krótkiej pozycji

Punkt wejścia - polecana cena dla odkrycia nakazu

Take Profit - polecany poziom wystawiania Take Profit

Stop Loss - polecany poziom wystawiania odłożonego nakazu Stop Loss

land.Key levels are different price levels (support, resistance etc.) which are relevant for a specific scenario.

Drugie serwy Claws & Horns

Dokładna analiza sygnałów z dziesięciu najpopularniejszych technicznych wskaźników na wybór waszych klientów.
Eksperci kompanii Claws & Horns formują handlowe sygnały, które pomogą klientom brokera znaleźć potwierdzenie swoim handlowym decyzjom
Dokładna analiza ekonomicznych wskaźników i statystycznych danych, a także ich możliwy wpływ na kursy walut.
Kompleksowe podejście z zastosowaniem najpopularniejszych wskaźników pozwala czynić szybkie i dokładne prognozy.
Dokładna analiza możliwych scenariuszy zachowania walutowego rynku od ekspertów Claws&Horns w formacie cotygodniowych wideo przeglądów.
Kalendarz makroekonomicznych wydarzeń i statystyki, który pozwoli waszym klientom budować swoją handlową strategię odpowiednio do najważniejszych wskaźników światowej gospodarki.
Będąc zintegrowanym do MT4/5, serw kompanii Claws&Horns pozwoli waszym klientom przeglądać analityczne przeglądy, nie odchodząc od handlowego terminalu
Wasi klienci otrzymają możliwość zadać pytanie po sytuacji na rynku ekspertom kompanii Claws&Horns i otrzymać wyczerpującą odpowiedź w krótki czas.
Claws&Horns nadaje możliwość wykorzystać wasze korporacyjne kolory i logotyp kompanii dla załatwienia osobistego gabinetu analityki.
×

Otrzymać dostęp do MetaTrader feeder

Claws & Horns Demo