Chát với chuyên gia

Bài phân tích, phát hành bởi công ty, không phải lúc nào giải quyết tất cả các câu hỏi thương nhân có thể có. Đánh giá, nhìn chung, chỉ bao gồm các vấn đề quan trọng và không cho những hiểu biết sâu vào suy nghĩ của một nhà phân tích. Có một thiếu hiểu biết về động lực thị trường do đó, thương nhân sẽ có nhiều giao dịch tiềm năng.

Các chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng trả lời bất kỳ câu hỏi thương nhân có thể có và cung cấp thông tin toàn diện về tình hình thị trường. Hơn nữa, việc phân tích không giới hạn định dạng bất kỳ và sẽ giải quyết tất cả các câu hỏi của khách hàng.

Tất cả câu hỏi - tất cả đối thoại với chuyên gia.

Tất cả phiên giao dịch — câu hỏi bất kỳ.

Phiên giao dịch Thái bình dương — Câu hỏi liên quan đến phiên giao dịch này.

Phiên giao dịch châu á — câu hỏi liên quan đến phiên châu á.

Phiên giao dịch châu âu — câu hỏi lien quan về phiên châu âu.

Phiên giao dịch mỹ — câu hỏi liên quan về phiên giao dịch mỹ .

Thêm câu hỏi mới — một công cụ để thêm câu hỏi.

Tình trạng câu hỏi — thong tin về tình trạng câu hỏi đang xử lý.

Câu hỏi của tôi — danh sách bạn đối thoại với chuyên gia.

FAQ — câu hỏi thường gặp.

Khác Claws & Horns services

Khách hàng của bạn sẽ nhận được 10 tín hiệu giao dịch từ các cặp công cụ phổ biến.
Claws & Horns chuyên gia cung cấp cho khách hàng của bạn với các tín hiệu giao dịch mà có thể giúp bạn xác nhận ý tưởng riêng và chiến lược. Bây giờ các thương nhân có thể cảm thấy tự tin hơn về giao dịch của mình.
Phân tích toàn diện các chỉ tiêu kinh tế và phát hành thống kê cũng như tác động của chúng đối với tỷ giá hối đoái.
Cách tiếp cận phức tạp, dựa trên các chỉ số phổ biến nhất, cho tín hiệu cung cấp dự báo nhanh chóng và chính xác cho khách hàng của bạn.
Trong mục xem lại video hàng tuần , Claws & Horns chuyên gia cung cấp các phân tích chính xác của các động lực thị trường.
Lịch của chúng tôi về sự kiện kinh tế vi mô cho phép khách hàng xây dựng chiến lược kinh doanh của họ dựa trên các chỉ số quan trọng của nền kinh tế toàn cầu.
Với dịch vụ này tích hợp vào phần mềm giao dịch MT4 / MT5, khách hàng của bạn có được đánh giá phân tích giao trực tiếp cho các thiết bị giao dịch.
Khách hàng của bạn có thể hỏi bất kỳ câu hỏi cho các chuyên gia Claws & Horns ở tình hình thị trường, và nhận được câu trả lời toàn diện trong thời gian ngắn nhất có thể.
Dịch vụ này cho phép nhà môi giới để sử dụng màu sắc của công ty và logo công ty trong khu vực của khách hàng.
×

Truy cập ngay vào ClawsHorns feeder trong MetaTrader

Claws & Horns Demo