Phân tích cơ bản

Dòng chảy lớn của thông cáo chính trị và kinh tế đưa ra thông tin gây tranh cãi. Phát hành thống kê nhìn chung, chỉ có một ảnh hưởng ngắn hạn về tỷ giá hối đoái. Điều quan trọng là phải hiểu được đầy đủ tác động của các chỉ số kinh tế khác nhau cũng như để theo dõi và phân tích lưu lượng thông tin khổng lồ. Nhiều nhà đầu tư mới không nhận ra tầm quan trọng của các yếu tố cơ bản và chỉ xem xét các chỉ số kỹ thuật. Nó thường dẫn đến việc mất tiền khi thông tin kinh tế được phát hành do một sự thay đổi đột ngột trong động thái tiền tệ mà phân tích kỹ thuật có thể không phải luôn luôn đoán trước.

Chuyên gia của chúng tôi theo dõi các chỉ số kinh tế cũng như các số liệu thống kê được công bố và phân tích cách thức chúng ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái. Không cần phải cho khách hàng của bạn bị phân tâm từ các ngành nghề của mình bằng cách cố gắng để tìm và giải thích thông tin có liên quan.

Ngày tháng đánh giá thị trường đều có thứ tự thời gian.

Công cụ giao dịch là tài sản thị trường; khi giá thay đổi, giao dịch thương mại được thực hiện. Chúng tôi phân tích các tài sản giao dịch như là : EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD, NZD/USD, Gold, Silver, BRENT, EUR/GBP, EUR/JPY, GBP/JPY, AUD/JPY.

Đánh giá chi tiết là một đánh giá toàn diện về tình hình thị trường với các thủ thuật, kinh doanh và tình huống khác nhau cung cấp.

Scenario là bước một thương nhân có thể định hình các tình huống trong một tình hình thị trường nhất định.

Viễn cảnh khác là bước thương nhân có thể định hình trong một tình huống thị trường khác với những mô tả trong “Scenario”.

Chuyển động hiện tại là những tóm tắt về tình hình thị trường hiện tại.

Mức hỗ trợ và kháng cự tư vấn cho nhà đầu tư điểm hỗ trợ và kháng cự nhất định phải được thiết lập với lời giải thích là tại sao.

Lời khuyên giao dịch cáo lời khuyến nghị cho nhà đầu tư vào vị trí ngắn hoặc dài nên được mở trong tình hình thị trường nhất định.

Khác Claws & Horns services

Khách hàng của bạn sẽ nhận được 10 tín hiệu giao dịch từ các cặp công cụ phổ biến.
Claws & Horns chuyên gia cung cấp cho khách hàng của bạn với các tín hiệu giao dịch mà có thể giúp bạn xác nhận ý tưởng riêng và chiến lược. Bây giờ các thương nhân có thể cảm thấy tự tin hơn về giao dịch của mình.
Phân tích toàn diện các chỉ tiêu kinh tế và phát hành thống kê cũng như tác động của chúng đối với tỷ giá hối đoái.
Cách tiếp cận phức tạp, dựa trên các chỉ số phổ biến nhất, cho tín hiệu cung cấp dự báo nhanh chóng và chính xác cho khách hàng của bạn.
Trong mục xem lại video hàng tuần , Claws & Horns chuyên gia cung cấp các phân tích chính xác của các động lực thị trường.
Lịch của chúng tôi về sự kiện kinh tế vi mô cho phép khách hàng xây dựng chiến lược kinh doanh của họ dựa trên các chỉ số quan trọng của nền kinh tế toàn cầu.
Với dịch vụ này tích hợp vào phần mềm giao dịch MT4 / MT5, khách hàng của bạn có được đánh giá phân tích giao trực tiếp cho các thiết bị giao dịch.
Khách hàng của bạn có thể hỏi bất kỳ câu hỏi cho các chuyên gia Claws & Horns ở tình hình thị trường, và nhận được câu trả lời toàn diện trong thời gian ngắn nhất có thể.
Dịch vụ này cho phép nhà môi giới để sử dụng màu sắc của công ty và logo công ty trong khu vực của khách hàng.
×

Truy cập ngay vào ClawsHorns feeder trong MetaTrader

Claws & Horns Demo